Få hjælp til


Angst og OCD

De nævnte lidelser ses ofte i en kombination af enten to eller alle tre symptomer og kan afhjælpes via kognitiv behandling og teknikker, der giver dig større handlefrihed.


Der findes forskellige angstlidelser:


  • Fobier (angst for specifikke ting)
  • Generaliseret angst : overdreven bekymringstendens, ængstelighed og uro
  • Social angst f.eks. angst for mange mennesker
  • Panikangst, der ofte kommer ud af den blå luft og uden varse

Depression

Depression ses ofte i kombination med stress og angst

 

Stress og belastnings reaktioner

f.eks. belastninger efter vold eller misbrug i parforholdet, utroskab, mobning, sygdom hos dig selv eller en pårørende, mv..

 


Parterapi

Hvis I oplever krise i parforholdet, fordi følelserne ikke længere er de samme som tidligere, ikke kan kommunikere sammen, oplever jalousi mv.

 

Sorg og krise

Når vi mister et andet menneske og oplever den knugende sorg, ensomhed og meningsløshed.

Børn og unge

Rådgivning til både den unge og forældre, der oplever bekymrende adfærd, som kan være isolation, mistanke om misbrug, selvmordstanker, selvskade, mv. hos den unge.


    "Cool kids"

    Som cool-kids terapeut varetager jeg behandling af børn og unge  (mellem 6 og 18 år) efter principperne i Cool kids programmet, der bl.a. består af indsigt i de mekanismer, der udløser og vedligeholder angst og mestringsstrategier, der får barnet /den unge til at overvinde og leve med den – uden at skulle begrænses af den. Forældrene til børn med angst vil være en betydningsfuld del af programmet.