Medlem af Dansk Psykolog Forening

Tanja Talarek

Autoriseret psykolog

Tanja Talarek har en meget bred erfaring dels som erhvervspsykolog og chef for 40 ansatte og dels som psykoterapeut og udredende psykolog for børn, unge og voksne. Tanja tilbyder samtaleterapi med fokus på: 


 • Arbejdsrelaterede problemer
 • Familjerelaterede problemer
 • Stressreaktioner
 • Posttraumatisk stress
 • ADD / ADHD
 • Frustration /Våld
 • Depression
 • Belastningsreaktioner
 • Angst
 • Identitetsarbejde
 • Sorg
 • Kriser
 • Skilsmisse / samlivsbrud
 • Psykologiske tester af børn, unge og voksne

Sammen med Tanja kan du arbejde med:

 • At forstå og håndtere dine egne reaktioner
 • At håndtere svære situationer
 • At forstå, hvad du kan gøre selv for at få det bedre
 • At fokussere på det, der hjælper dig
 • At få øget selvværd og større grad af robusthed
 • Følelsesmæssig afklaring i forhold til svære beslutninger
 • At lære at sige til og fra uden at få dårlig samvittighed
 • At få styrket din identitet og komme på den rigtige vej for dig selv

 


Kontakt og priser


Du kan ringe på tlf. 40 45 95 99 (eller sende en sms med dit navn og telefonnummer som du gerne vil blive kontaktet med) eller du kan sende en mail til:

 

tanja@nordjyskepsykologer.dk

 

 

Individuel session koster 975 kr.

 

 

Du kan i mange tilfælde få tilskud fra din egen eller din arbejdsplads' sundhedsforsikring eller anden forsikring.

 

 


Opstart af terapi

I starten af en terapi er det vigtigt, at Tanja forstår din situation og din oplevelse af den, da det er din egen oplevelse af situationen og dine egne følelser der står i centrum for det terapeutiske arbejde. Derfor vil Tanja den første gang I mødes stille mange spørgsmål. Det skal sikre, at hun forstår, hvad netop dit problem, dine vanskeligheder og dine følelser er i din situation.

 

Under terapien vil du blive opmærksom på, hvad der påvirker dig stærkt i din situation og hvordan forskellige følelser hænger sammen. Du vil forstå psykologiske mekanismer, der gør at vi føler på en vis måde i en vis situation. Du vil lære at bryde negative udviklinger og at udnytte de positive mekanismer, der hjælper dig ud af din problematiske situation.

  


 

Terapeutiske tilgange

Samtalerne baseres på forskellige terapeutiske metoder, der passer til dig og den problemstilling, du vil arbejde med.

 

Tanja anvender bl. a. disse terapeutiske metoder:

 

Psykodynamisk terapi hjælper os at forstå, hvorfor vi har det som vi har det, det vil sige oplevelsen af vores situation ses i forhold til hvad vi har oplevet tidligere i vores liv. Udgangspunktet er, at alt vi har oplevet har formet os til den vi er idag. Gennem at forstå, hvordan vores aktuelle oplevelser hænger sammen med vores erfaring, bliver det nemmere at forstå de mekanismer, der står bagved vores reaktioner. Under terapien samarbejder klienten med terapeuten om det som klienten vil acceptere og måske se på en anden måde og det som klienten vil forandre. Psykoterapeuten hjælper klienten at gennemføre dette forandringsarbejde på en måde som passer klientens situation,

forudsætninger og behov. 

 

Symboldrama bygger på billeder. Gennem at visualisere afgørende faktorer i vores livssituation, bliver det tit nemmere at beskrive vores følelser og oplevelser. Med hjælp af billeder skaber man en model af problemet og hvordan det kan løses. Dette gør det nemmere at tale om og målrettet gennemføre forandringer.

 

Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der man aktivt arbejder med hvordan vi påvirkes af vores indstilling til det vi gør og hvordan vi præges af konsekvenserne af det vi gør eller undlader at gøre. Hvert mønster gentager sig i lignende situationer, det vil sige vi gør mere af det som belønner os og vi gør mindre af det som giver os negative konsekvenser. Denne mekanisme kan lede os ind i destruktive forhold, men kan også bruges aktivt for at lede os til en adfærd som vi får det bedre med.

 

Eksistentiel terapi er en terapiform som handler om livets store spørgsmål som meningen med livet og at acceptere døden som en del af livet. Udgangspunktet er klienten og dennes oplevelse af sin livssituation. I terapien arbejder klienten og terapeuten sammen for at finde netop klientens plads i tilværelsen og klientens mening med livet.

 

Psykoedukation handler om at tydeliggøre de psykologiske mekanismer der ligger bagved oplevelsen i forskellige situationer. Klienten får en forklaring på, hvorfor han eller hun reagerar på en vis måde udefra generelle psykologiske principper.

 

 

IPU Profilanalyse


Tanja er uddannet og certifieret at gennemføre IPU profilanalyser. En IPU profilanalyse hjælper klienten at forstå sig selv og de sociale situationer klienten tit genfinder sig i. Udefra profilanalysen kan klienten fokusere på det som klienten er rigtigt god til og det som klienten kan bidrage med i sociale sammenhæng. Det kan afslutte en besværlig og belastende kamp for at være nogen anden end den man egentlig er og i stedet udvikles som den man er i grunden.