Pia Bentien

Autoriseret psykolog

Pia Bentien har en meget bred erfaring med terapi af børn, unge og voksne, og samtaleterapi med fokus på:


 • Stress 
 • Depression
 • Belastningsreaktioner
 • Angst 
 • OCD - tvangstanker og tvangshandlinger
 • Tab
 • Sorg
 • Kriser
 • Testning
 • Parterapi / v. krise i ægteskabet (parforholdet)
 • Familieterapi
 • Skilsmisse / samlivsbrud
 • Undersøgelser af børn og unge


Pia’s baggrund

Pia har gennem mange år arbejdet indenfor PPR-området og socialområdet med udredning og undersøgelser af børn og unge og har derudover erfaring fra det familieterapeutiske område samt
krisebehandling af kvinder med ophold på krisecentre.


Pia er Aut. Psykolog og har mange års erfaring med det kliniske arbejde og behandling af både voksenområdet, samt børn- og ungeområdet – herunder det familieterapeutiske område.


Pia har stor erfaring med behandling af angstproblematikker – både hos børn, unge og voksne.


Pia har desuden gennem mange år udarbejdet erklæringer

og forældrekompetenceundersøgelser for myndigheder og offentlige instanser.


Pia afholder både gruppesamtaler og individuelle samtaleforløb.


Pia er netværkspsykolog i flere netværk og forsikringsselskaber.


Pia modtager løbende supervision og holder sig orienteret om den nyeste forskning indenfor de nævnte metoder.
Kontakt og priser

Du kan ringe på tlf. 61 26 70 88 (evt. indtale en besked, hvis dit opkald ikke kan besvares eller du kan sende en mail til:


pia@nordjyskepsykologer.dk


Jeg kan kommunikere med dig via en sikker mail forbindelse som du efterfølgende frit kan bevare på (mailen forbliver krypteret).


Der er to gange om ugen mulighed for sene konsultationer frem til kl. 19 og ved behov tilbydes også weekend konsultationer.


Individuel session koster 975 kr.

Parterapi (Varighed 1,5 timer) koster 1.500 kr.


Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", kan du få tilskud derfra. 
 

Du kan i mange tilfælde få tilskud fra din egen eller din arbejdsplads' sundhedsforsikring eller anden forsikring. Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikringsordning og kan derfor ikke tage imod henvisning fra din læge.

 


Sammen med Pia kan du arbejde med:


 • Øget selvværd og større grad af robusthed
 • Håndtering af svære følelser / Følelsesmæssig afklaring i forhold til svære beslutninger

 • At lære at sige til og fra uden at få dårlig samvittighed
 • At opnå større selvtillid og ro i nære relationer
 • Identitetskriser

 

Opstart af terapi

Det kan være, du har en tydelig defineret problemstilling og et klart mål med terapien, eller blot en fornemmelse af, at noget i dit liv skal være anderledes.

Måske har du igennem den seneste tid trukket dig fra venner og familie, mærket ulyst til at passe dit job eller studie eller oplevet uforudsigelige følelsesudbrud. Pia hjælper dig med at afdække og konkretisere de problemer eller udfordringer, du oplever, og sammen formulerer vi et mål for forløbet.

At starte i terapi kan være fyldt med usikkerhed og ambivalens. Måske bærer du rundt på oplevelser, som du indtil nu ikke har delt med andre. Det kan også være, at du er overvældet af forventningen om, at vaner og reaktionsmønstre nu skal udfordres. Det er ikke sikkert, at alt skal ændres på en gang, og i samtalerne vil Pia lægge vægt på, at tingene sker i dit tempo.Terapeutisk tilgange

Samtalerne baseres på en terapeutisk metode, der passer til dig og den problemstilling, du vil arbejde med.


Pia anvender disse terapeutiske metoder:

Mentaliseringsbaseret terapi fremmer evnen til at skabe og bevare sunde relationer. Mentalisering betyder at ”se sig selv udefra og den anden indefra”. Metoden fokuserer bl.a. på at forstå andre menneskers handlinger som meningsfulde, også når der er tale om handlinger, som umiddelbart sårer eller vækker frustration.

Metoden belyser følelser og belyser de situationer, som følelserne opstår i, samt følelsernes mulige bevæggrunde. Metoden er hjælpsom til at forandre uhensigtsmæssige reaktioner på følelser.


Narrativ terapi bygger på en forståelse af, at sprog har betydning for, hvordan vi former ideer om os selv og verden. Hvordan andre taler til os, og hvordan vi taler om os selv, har betydning for, hvordan vi kan håndtere livets udfordringer. Narrativ betyder fortælling, og metoden udfolder de fortællinger, du har om dig selv og om verden omkring dig, for herved at få øje på nye handlemuligheder. Metoden kan afdække og tydeliggøre dine ressourcer, og hvordan du bliver i stand til at bruge dem i relation til de problemer eller udfordringer du har. En del af dette arbejde handler om at skabe opmærksomhed på dine værdier og fremme muligheden for at skelne mellem omverdenens forventninger og dine egne ønsker for dig selv og dit liv.


ACT står for ”Acceptance and Commitment Therapy” og er en gren af Kognitiv Terapi.
ACT-metoden kan hjælpe dig til at håndtere følelser, der opleves som problematiske. Oftest er det ikke følelser i sig selv, der er problemet, men nærmere det, at vi forsøger at undgå dem, der gør, at de kommer til at fylde uhensigtsmæssigt. Når vi har modstand overfor at mærke eller udtrykke svære følelser, vækkes yderligere ubehag som kan medføre angstsymptomer.

Metoden indeholder bl.a. helt konkrete teknikker til at håndtere svære følelser, så du undgår, at de vokser sig store og uhåndterlige.

På baggrund af en vurdering af din problemstilling og din måde at mestre modgang mest hensigtsmæssigt, vil Pia typisk trække på en eller to af metoderne i dit forløb.“Cool Kids" konceptet.

Pia er certificeret indenfor "Cool Kids" konceptet som er en metode der afhjælper /behandler børn – og unges angstproblematikker.